Persondatabeskyttelse

PERSONDATABESKYTTELSE På foranledning af de nye EU-regler for behandling af personoplysninger har Den danske Lærerstands Begravelseskasse vedtaget flg.: Den dataansvarlige er begravelseskassens kasserer. Oplysninger om vore medlemmer er registreret i medlemsdatabasen med flg.: Medlemmets navn og adresse Medlemmets fødselsdato (cpr. nummeret er ikke registreret) Medlemsnummer Indmeldelsesdato Forsikrings- og præmiebeløb Medlemmets e-mail adresse Et medlem kan ved henvendelse til den dataansvarlige/begravelseskassens kasserer til enhver tid få oplysninger om hvilke data, der står registreret om vedkommende, få opdateret oplysningerne og få at vide, hvordan vi bruger oplysningerne. Medlemmers data anvendes kun i forbindelse med den årlige præmieopkrævning, informationsskrivelser og ved udbetaling af begravelseshjælp. Når medlemskabet ophører, slettes medlemmets data. Data er sikret mod at komme til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt at blive behandlet i strid med lovgivningen.
Persondatabeskyttelse -