Præmie

Nedenfor kan du se præmiesatserne i DLB. 

Den årlige præmie - beregnet efter alder - er således:

Forsikringsbeløb 12.000 kr. 16.000 kr. 20.000 kr. 25.000 kr.
Alder ved optagelse:        
under 25 år 144 kr. 192 kr. 240 kr. 300 kr.
25 - 29 år 163 kr. 217 kr. 272 kr. 340 kr.
30 - 34 år 192 kr. 256 kr. 320 kr. 400 kr.
         
35 - 39 år 230 kr. 307 kr. 384 kr. 480 kr.
40 - 44 år 278 kr. 371 kr. 464 kr. 580 kr.
45 - 49 år
 
336 kr. 448 kr. 560 kr. 700 kr.


Om præmien:
Præmien ligger fast og vil ikke stige fra år til år - den betales i januar/februar hvert år til og med det år, hvor man fylder 70 år.

Om bonus:
Der vil i samråd med begravelseskassens aktuar/forsikringsrådgiver blive fastsat en årlig bonus i takt med skiftende konjunkturer.

 

 

Præmie -