Om DLB

DLB blev stiftet den 1. juli 1891. Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse var med i initiativet til foreningens oprettelse, og således var tre ud af de første fem styrelsesmedlemmer repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, under hvis tilsyn og indflydelse begravelseskassen virkede indtil 1901. Da man efter de første 10 år kunne se, at kassen kunne stå på egne ben ophævedes de nære bånd til DLF.

Her ser du de medlemsbreve, der er benyttet gennem årene - klik på billederne for at forstørre.

      

DLB's styrelse:

Der har været udvist en stor trofasthed overfor arbejdet i styrelsen. Gennem de mere end 100 år har der således kun siddet 28 styrelsesmedlemmer. Ud af disse har 6 i årenes løb beklædt formandsposten. Halvdelen af de 6 har tilsammen siddet på posten i 21 år, mens de 3 øvrige indtil nu har beklædt posten i mere end 90 år.

Nuværende medlemmer:

Formand Overlærer Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem,
7860 Spøttrup
Tlf.: 9756 8057
 
Næstformand Overlærer Aase Kruse
Rosenstien 13, Birgittelyst,
8800 Viborg
Tlf.: 8663 8063
 
Kasserer Skoleinspektør Bent Munk-Hansen
Hulvejsbakken 14,
5330 Munkebo
Tlf.: 6597 4580
 
Styrelsesmedlem Overlærer Svend Korup
Hjortehøjen 4,
8800 Viborg
Tlf.: 8667 4203
 
Styrelsesmedlem Lærer Lone Fink Mejlgaard
Gramsvej 11,
7700 Thisted
Tlf.: 2328 2019
 

 

Om DLB -