Indmeldelse

Indmeldelse i DLB skal ske inden man fylder 50 år - er man fyldt 50 i indeværende år, kan indmeldelse dog ske, men medlemsskabet må da tegnes fra den 1. i det kvartal, der ligger forud for 50-årsdagen.

Indmeldelse sker ved at sende følgende indmeldelsesskema i udfyldt stand til DLB's formand:

LINK til skema

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup

Skemaet kan også rekvireres ved henvendelse til formanden på tlf. 9756 8057 eller pr. e-mail. Kontakt pr. e-mail

Der SKAL medfølge et ALDERSBEVIS i form af fotokopi af f.eks. CPR-kort, sygesikringsbevis, dåbsattest, førerbevis m.v.

Indmeldelsen sker fra begyndelsen af et kvartal - dette markeres på skemaet med et kryds + årstal.

VIGTIGT vedr. pkt. 3 og 4 på indmeldelsesskemaet:
Det vil ikke være nødvendigt at anføre almindelige forkølelsessygdomme eller børnesygdomme, mens sygdomme af alvorligere karakter eller af længere varighed derimod må angives til vejledning for styrelsen, der da vil afgøre, om lægeattest skal fremskaffes, før medlemsbrev udstedes. Lægeattesten vil blive vurderet af DLB's rådgivende læge.

Opstår der spørgsmål i forbindelse med optagelsen, er du meget velkommen til at kontakte formanden på  tlf. 9756 8057.

Indmeldelse -